Wydawać by się mogło, że odpowiedź na pytanie – Czym jest likwidacja szkody? – jest prosta. Zwłaszcza, jeśli pytanie potraktuje się dosłownie. Wtedy najczęściej zakładamy, że likwidacja szkody to wypłacenie pieniędzy z ubezpieczenia. No niby tak, ale nie do końca jest to prawda. Pojęcie likwidacji szkody jest bowiem znacznie szersze. Warto, więc się mu bliżej przyjrzeć.

Jak likwidowana jest szkoda?

To, co większość uważa za likwidację szkody, czyli wypłata np. odszkodowania, jest tylko jednym z elementów likwidacji szkody. I to nie zawsze gwarantowanym. Aby je wypłacić, należy wcześniej ustalić jego wysokość. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż przecież w momencie powstania szkody, nie znamy wysokości odszkodowania. Dlatego trzeba to określić.

Jak już napisaliśmy określenie wysokości odszkodowania, to jeden z elementów likwidacji szkody. A jakie są inne? Inne elementy, to:

  • Ustalenie przyczyny powstania szkody. Często będzie to przyczyna wypadku.
  • Ustalenie strony odpowiedzialnej za powstanie szkody. Czyli, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.
  • Ustalenie okoliczności, w których szkoda powstała.
  • Ocenę skali wyrządzonych szkód. Od wielkości, od rozmiaru wyrządzonych szkód zależy wysokość odszkodowania.
  • Wspomniane już wcześniej ewentualne obliczenie wysokości odszkodowania.

Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody ma na celu, na podstawie zebranych wiadomości, ustalenie zasadności wypłaty odszkodowania. Tutaj zapewne się zdziwiliście, ale likwidacja szkody nie oznacza automatycznie wypłaty odszkodowania. Może się okazać, że w wyniku przeprowadzonych czynności, otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania. Okazuje się, że nie zawsze likwidacja szkody przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Kluczowe są dokumenty i opinie rzeczoznawcy

Warto wiedzieć, że podczas całego tego procesu, ubezpieczyciel opiera się na dokumentach i opiniach, jakie otrzymuje od rzeczoznawcy. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że ubezpieczyciel będzie szukał w dokumentach wszystkiego, co może pozwolić mu na ograniczenie wysokości wypłaconego odszkodowania. A

By tego uniknąć najlepiej zwrócić się z prośbą o pomoc do firmy, która profesjonalnie zajmuje się likwidowaniem szkód. Do firmy, która pomoże nam podczas całego procesu likwidacji szkody. Najlepiej skontaktować się z taką firmą tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Szukając pomocy w procesie likwidacji szkody warto skierować swoje kroki do firmy PortLikwidacja.pl. To fachowcy, praktycy, którzy na co dzień zajmują się likwidacją szkód. Likwidują szkody firmowe, komunikacyjne, majątkowe. Warto zwrócić się do nich o pomoc i można to zrobić nawet niezwłocznie po wystąpieniu szkody. Im szybciej, tym lepiej.